Privacy Policy & GDPR

https://beauteoostende.be is een website geregistreerd op naam van Emilie Bouzin in België onder het BTW nummer BE07886.629.202

Uw persoonsgegevens worden door Beauté Oostende (Victorialaan 13, 8400 Oostende) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor directe marketing(om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Beauté Oostende hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant is. De gegeven worden niet gedeeld met derden. Op de website bieden wij de mogelijkheid om een afspraak te maken dit via een account en persoonlijke informatie (waaronder naam ,telefoonnummer, adres en e-mailadres). De informatie wordt verzameld met oog op: het correct kunnen maken van een afspraak ,bezoekers op onze website te identificeren en het verstrekken van de door uw gevraagde informatie. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Indien u niet wil dat wij u gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@beauteoostende.be. Via dat adres kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Door de website te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruiksvoorwaarden. Beauté Oostende behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving.